Seneste trafiktal for CPH:
April > 2.419.452 +5,6%    
Marts > 2.279.244 -0,2%  
Februar > 1.983.286 +1,9%  
RSS
Københavns Lufthavn sænker taksterne fra april måned 2018 Print Email
Publiseret af Administrator   
Søndag, 10 December 2017 22:15

Fredag kom der gode nyheder til de flyselskaber som anvender Københavns Lufthavn. Fra april måned 2018 vil man sænke taksterne for at benytte lufthavnen med i gennemsnit 10% og hele 35% på feederruter der opfylder nogle bestemte kriterier.

Dette tiltag kommer i forlængelse af Regeringens luftfartsstrategi som blev fremlagt tilbage i juli måned. En del af denne strategi var oplæg til en ny prisregulering for danske lufthavne, med henblik på at styrke den internationale tilgængelighed for Danmark og København.

Efter en høringsrunde er den nye regulering på plads og vil træde endelig i kraft for Københavns Lufthavn i april 2019 når ny takstperiode påbegyndes.

Københavns Lufthavn ønsker dog allerede et år tidligere at komme den nye regulering i møde med lavere priser for flyselskaberne. En årsag til dette skal formentlig også findes i den ejerstruktur som nu er gældende i Københavns Lufthavn, hvor den australske kapaital fond Macquarie Group har solgt ud og danske ATP i stedet er kommet ind.

Bestyrelsesformand i Københavns Lufthavn, Lars Nørby Johansen, siger følgende i forbindelse med præsentation af den nye pristruktur:

"Både fra politisk hold og fra vores kunder har der været et ønske om lavere takster. Det har vi lyttet til. Samtidig ønsker vi at komme den nye regulering i møde allerede nu og skabe et godt fælles udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Derfor sænker vi taksterne fra april 2018 gennem to konkrete initiativer: Vi reducerer taksterne, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen. Og vi indfører en særlig incitamentsordning, der gør taksterne 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Samlet set bliver CPH’s takster i gennemsnit 10% lavere allerede fra april 2018."

Initiativet med at sænke afgifterne på højfrekvente feederflyvninger er særligt interessant. Andelen af transfertrafik er de senere år faldet markant i Københavns Lufthavn og ligger i dag på ca. 20% af trafikken. Det faktiske antal af transferpassagerer som flyver via København, er dog steget men da antallet af lokaltafrejsende passagerer er steget markant mere end transfertrafikken er andelen således faldende.

Årsagen til den faldende andel af transferpassagerer skal udover væksten i lokale passagerer, findes i en række andre forhold. Først og fremmest er der de seneste år åbnet et betydelig antal nye direkte ruter fra resten af Skandinavien og Norden til Europa andre dele af verden, hvilket har mindsket behovet for at skifte fly i for eksempelvis København.

Herudover har SAS været gennem en svær tid, hvor selskabet ikke har haft musklerne eller fokus på at styrke transfertrafikken via København. Det er SAS som sammen med sine Star Alliance partnere står for hovedparten af transfertrafikken i Københavns Lufthavn.

Kriterierne for at opnå den reducerede takst på feederruter er at et flyselskab som minimum skal flyve 3 gange dagligt på ruten. Herudover oplyser Pressechef Kasper Hyllested at det også kun gælder for regionale lufthavne, hvilket er defineret som lufthavne der maksimalt har en interkontinental rute. Lufthavne som Oslo, Stockholm og Helsinki vil således ikke opfylde kriterierne, da man ikke ønsker at stimulere feedertrafik fra København til disse lufthavne.

Københavns Lufthavn oplyser selv at der for nuværende er ruter til Bergen, Billund, Bornholm, Gdansk, Göteborg, Midtjylland, Stavanger, Sønderborg, Vilnius, Aalborg og Aarhus som opfylder disse kriterier. Herved er følgende flyselskaber for nuværende i betragtning til at opnå den reducerede takst på 35%: SAS, DAT, Norwegian og Alsie Express.

At det lige er 3 daglige flyvninger der er valgt som kriterie er formentlig heller ingen tilfældighed. Et selskab som SAS flyver i dag 2 gange dagligt til en række lufthavne hvor der traditionelt er en stor andel af transfertrafik. Dette omfatter destinationer som Tallinn, Riga og Palanga i Østersø området.

Ved en reduktion i taksterne på 35% når der flyves 3 eller flere daglige afgange, vil det således for flyselskabet være samme omkostning til Københavns Lufthavn om der flyves 2 eller 3 daglige rotationer. Københavns Lufthavn håber formentlig at SAS vil kunne se et incitament til at øge frekvensen på sådanne ruter, og derved øge deres transfertrafik via København.

Det bliver interessant at følge hvilken effekt disse takstnedsættelser vil få for Københavns Lufthavn. Sammenholdt med at Sverige med al sandsynlighed indfører en flyskat fra april måned næste år, er det en betydelig mulighed for at Københavns Lufthavn vil kunne trække yderligere trafik til lufthavnen og hæve væksten yderligere.

Foto: Københavns Lufthavn

 


 

 

Skriv kommentar

Din kommentar vil først fremgå når den er blevet godkendt af CPHtraveller.

Vi forbeholder os ret til at afvise kommentarer uden videre begrundelse.

Sikkerhedskode Opdater