Seneste trafiktal for CPH:
April > 2.419.452 +5,6%    
Marts > 2.279.244 -0,2%  
Februar > 1.983.286 +1,9%  
RSS
Vækst og udbygning af Københavns Lufthavn i 2015 Print Email
Publiseret af Administrator   
Onsdag, 26 November 2014 22:17

Københavns Lufthavn har netop offentligjort de seneste trafiktal, hvor det i oktober måned blev til en vækst på 7,1%. Herved er den samlede vækst for årets første ti første måneder ligeledes på 7,1% og Københavns Lufthavn har således kurs mod at nå over 25,5 mio. passagerer for hele 2014.

Det får nu Københavns Lufthavn til sætte yderligere fart på udbygningsplanerne, således at der i 2015 foretages en udbygning af den centrale sikkerhedskontrol samt Terminal 2. Dette kommer i tillæg til den tidligere annoncerede udbygning af Finger C for den interkontinentale trafik.

Oktober måned var den 19 måned i træk med vækst i Københavns Lufthavn, og man skal således tilbage til marts 2013 for at finde den seneste måned med tilbagegang i passagertallet. Væksten over sommeren 2014 har været specielt stærk, hvor det særligt er nye interkontinentale ruter fra Norwegian, samt en generel stigende passagermængde hos SAS, som har trukket væksten.

Væksten i sommermånederne har da også overgået de prognoser og forventninger som Københavns Lufthavn havde inden sommersæsonen. Med dette udgangspunkt har lufthavnen således allerede nu besluttet, at foretage den nødvendige investering for at sikre en fortsat god passageroplevelse i den travle sommersæson næste år.     

Fortsat vækst i 2015 for Københavns Lufthavn

Vendes blikket mod 2015 er der udsigt til fortsat vækst for Københavns Lufthavn. I forhold til væksten i de foregående seks måneder, må det dog forventes at der bliver lagt en dæmper på væksten i den igangværende vintersæson, som varer frem til slutningen af marts måned.

Her viser kapacitetstal fra analysefirmaet OAG (Official Airline Guide), at væksten i den udbudte sædekapacitet fra Københavns Lufthavn er meget begrænset i perioden efter d. 26. oktober hvor vinterfartplanen trådte i kraft. Det vil således med al sandsynlig betyde lavere vækst, da væksten ofte er drevet af ny kapacitet i markedet.

 

Ryanair forventes at skabe vækst i Københavns Lufthavn

aa

Når sommersæsonen 2015 begynder d. 29 marts næste år, er der tilgengæld udsigt til at væksten igen vil tage fart i Københavns Lufthavn. Den altovervejende årsag til dette er naturligvis, at Ryanair fra denne dato åbner sin base i København.

I første omgang med et fly og tre ruter, men basen forventes i løbet af sommeren 2015 at vokse til fire fly og 13 ruter med over 100 ugentlige afgange ud af Københavns Lufthavn.

En afgørende faktor for væksten i 2015 bliver dog i hvor stor grad Ryanair er i stand til at udvide markedet, eller om de hovedsageligt vil flytte passagere fra eksisterende ruter og selskaber.

CPHtraveller har foretaget en analyse af passagervæksten og den udbudte kapacitet i Brussels Zaventem Airport, efter at Ryanair åbnede en base der i februar måned 2014. En base der som den kommende base i københavn består af fire stationerede fly.

Med udgangspunkt i det tilgængelige talmateriale, er konklusionen at Ryanair i betydelig grad er i stand til at udvide markedet, når de åbner base på en af de såkaldte hovedlufthavne.

Et estimat er således at 55-60% af passagerne der vil flyve med Ryanair til og fra København, vil være en udvidelse af markedet. Den resterende del vil derimod være kanibalisering af det eksiterende marked, hvor passagerne blot flyttes fra andre selskaber. 

Det betyder med andre ord at ved 1. mio årlige Ryanair passagerer i Københavns Lufthavn, vil 550.000-600.000 af disse passagerer forventeligt udgøre reel vækst.    

Security og Terminal 2 udvides for 130 millioner kr. 

I kraft af Ryanair, må en betydelig del af væksten i 2015 forventes at komme inden for de lokalt afgående og ankommende passagerer. For at imødekomme dette investerer København Lufthavn 130 mio. kroner i at udvide den centrale sikkershedskontrol og opgradere check-in området i Terminal 2.

Opgraderingen sker også i kraft af, at Terminal 1 der på nværende tidspunkt huser indenrigstrafikken lukker, hvorved disse passagere fremover skal håndteres i de resterende terminaler og den centrale sikkerhedskontrol.   

 
aa

Mere lys og luft i Terminal 2 når opbygningen er færdig næste sommer

Sikkerhedkontrolen udvides med to ekstra spor til i alt 18 spor. Her vil passagerer der rejser fra Københavns Lufthavn, ofte have oplevet kø i sikkerhedkontrollen, hvor det langt fra er alle af de nuværende 16 spor som har været åbne.

Her handler det naturligvis om, at det er forholdsvis dyrt at have alle spor åbne, og København Lufthavn forsøger hele tiden at tilpasse den aktuelle kapacitet i forhold til hvor stor den forventede passagergennemstrømning er. Ligeledes har lufthavnen fokus på, at man er i stand til at overholde de servicemål for sikkerhedskontrollen som er aftalt med flyselskaberne. 

En række episoder i den forgangne sommer, viser dog med al tydelighed at der er mulighed for forbedring, i forhold til at tilpasse kapaciteten til det behov som er gældende på forskellige tidspunkter i løbet af ugen og dagene.

Den gode nyhed er at København Lufthavn også er i gang med ansætte ekstra security personale til den kommende sommersæson. Passsagerne kan således forhåbentlig have forventning om, at kapaciteten i sikkerhedskontrollen fremover bedre er tilpasset det faktiske behov.

I Terminal 2 er det den vestlige del af terminalen som står foran en renovering og ombygning. Her er intentionen at skabe mere lys og luft i terminalen, samt skabe 700 kvadratmeter ekstra plads i check-in området. Det er således området mellem check-in skrankerne og vejen udenfor terminalen, som gøres lysere ved at åbne facaden op ud mod vejen.

Det betyder at de billetkontorer og almindelige kontorer som i øjeblikket er placeret i stuen, i stedet flyttes op på 1. sal. Det er derved på denne måde, at der i stueetagen frigives 700 kvadratmeter til passagerne i check-in området. På de 700 nye kvadartmeter vil der desuden når ombygningen er færdig komme en moderniseret food & beverage. 

Udvidelse af den interkontinentale Finger C også klar i 2015

Som tidligere omtalt af CPHtraveller, offentliggjorde Københavns Lufthavn tilbage i juli måned en udbygning af Finger C, der hovedsageligt huser den interkontinentale trafik. Her er der tale om en udvidelse til 250 mio. kr. som forventes af stå færdig inden udgangen af 2015.

I alt bliver Finger C udbygget med 2900 kvadratmeter, hvilket omfatter at tre nuværende standpladser fremover bliver brobetjente gates. To af disse gates bliver i stand til at tage imod fly af typen Boeing 777-300 og Airbus A350-900, mens den sidste gate vil kunne håndteres fly op til størrelsen af Boeing 777-200 og Airbus A340-300.

Ingen af de tre nye brobetjente gates er fra start påtænkt at kunne håndtere Airbus A380, men som Københavns Lufthavn påpegede ved præsentationen i juli måned, så er disse gates fra start konstrueret sådan, at de hurtigt kan gøres klar til at kunne modtage Airbus A380 i daglig trafik. Ifølge CPHtravellers oplysninger så overvejer Københavns Lufthavn i øjeblikket hvornår en eller to af disse gates skal gøres klar til Airbus A380. For at Københavns Lufthavn kan tage mod Airbus A380 i rutetrafik, er det desuden påkrævet med en opgradering af start og landingsbanerne.


Tre nye brobetjente gates i Finger C forventes klar i slutningen af 2015

På den lidt længere bane, må det dog antages at den igangværende udbygning af Finger C ikke er tiltrækkelig til at håndtere den forventede udvikling i den interkontinentale trafik fra Københavns Lufthavn. For at dække det fremtidige behov er det nødvendigt med en forlængelse af den nuværende Finger D, hvilket af Københavns Lufthavn blev benævnt som Finger E i forbindelse med præsentationen af Expanding CPH.

Faktisk har Københavns Lufthavn allerede taget de første tiltag til en forlængelse af Finger D. Der er blevet etableret tre standpladser i umiddelbar forlængelse af Finger D med betegnelserne D6, D8 og D10. Her er D8 en såkaldt VLA (Very Large Aircraft) standplads, mens de andre to standpladser er til fly af typen Airbus A320 og Boeing 737. Når D6 og D10 er i brug kan D8 dog ikke anvendes og omvendt. Ingen af de tre standpladser er på nuværende tidspunkt brobetjente, og Københavns Lufthavn har endnu ikke taget stilling til hvornår de opgraderes til brobetjente gates.   

Fotos: Københavns Lufthavn og Ryanair

 

Last Updated on Onsdag, 26 November 2014 22:25
 

Skriv kommentar

Din kommentar vil først fremgå når den er blevet godkendt af CPHtraveller.

Vi forbeholder os ret til at afvise kommentarer uden videre begrundelse.

Sikkerhedskode Opdater